Dagens metall er morgendagens metall

Opptil 80% av alt metall som noen gang er produsert, er utrolig nok fortsatt i bruk og har vært resirkulert uten tap av kvalitet. Både bedrifter, kommuners og privatpersoners kildesortering av metallemballasje over hele landet, har vært en viktig bidragsyter til dette.

Sirkulær økonomi

Metall har flere egenskaper som gjør at det fungerer ypperlig til bruk som emballasje og er blant de materialene som er lettest å gjenvinne. Gjenvinning av stål og aluminium krever kun henholdsvis 30% og 5% av energien som brukes til å produsere nytt metall. Verdens beholdning av råstoffer til produksjon av metaller er begrenset, derfor er det viktig å bruke ressursene på nytt. Dagens gjenvinning av metallemballasje gjør at vi nærmer oss en effektiv og sirkulær økonomi.
EUs avfallsdirektiv

All metallemballasje skal kildesorteres!

Kommunens oppgave er å legge til rette og sørge for innsamling av metallemballasje, som lokale returpunkt, beholdere utenfor husstandene eller andre tilpassede henteordninger. Vi i Norsk Metallgjenvinning står for transport, sortering og gjenvinning av emballasjen. Slik kan metallet i emballasjen bli til nye produkter på den mest effektive måten.

Rent metall gir best resultat

For at vi skal utnytte ressursene i brukt metallemballasje må kommunens innbyggere rengjøre og kildesortere emballasjen sin. Metallemballasjen må være helt tom når den sorteres. Skyll metall-emballasjen eller tørk ut restene med en brukt serviett eller tørkepapir. Emballasjen skal være drypp-tørr. Husk at en stor del av metallet blir håndtert av mennesker, ikke maskiner, og ren emballasje gir mindre lukt og griseri i gjenvinningsprosessen. Rent metall uten andre materialrester, vil også gjøre at kvaliteten på den resirkulerte råvaren blir bedre.
På kommunens hjemmesider eller på sortere.no får du oversikt over returordningene for din kommune.

Hvordan sortere

Ikke alt av metall skal sorteres som metallemballasje. Andre produkter av metall, for eksempel stekepanner, verktøy, kjøkkenredskap osv. sorteres ikke som metallemballasje. Slike produkter leveres til din lokale gjenvinningsstasjon. Emballasje som har inneholdt maling, lakk eller lim, eller som er merket som brannfarlig, oksiderende, giftig eller eksplosivt, skal leveres på kommunens bemannende gjenvinningsstasjoner.
Klikk på avfallsbeholderen for å se hva som skal, og ikke skal, sorteres som metallemballasje.

For innsamlere – kommuner og IKS

De aller fleste innbyggere i Norge har pr. i dag tilbud om innsamling av metallemballasje sammen med glassemballasje, fordelt mellom hente- og bringeordning. Kommuner og IKS'er som drifter innsamling av glass -og metallemballasje er våre viktigste samarbeidspartnere. Norsk Metallgjenvinning ønsker å ha god kommunikasjon med innsamlere slik vi sammen kan forstå og løse utfordringer forbundet med innsamling og kommunikasjon. Plukkanalyser viser at folk flest er flinke til å sortere metallemballasje, men utfordringer ligger i innsamling av materialer som ikke er emballasje.
Mer om plukkanalysen 2020

Innsamlet emballasje sammensetning

Magnetisk metallemballasje
Ikke-magnetisk metallemballasje
Norsk drikkevare av metall
Utenlandsk drikkevare av metall
Uønsket metallgjenstander

Tomt & Tørt

Tomt & Tørt er en lønnsom returordning for bedrifter med tom og tørr emballasje, brukt til maling, lakk, lim, sparkel eller trykkfarge, og gjelder både plast- og metallspann. Ordningen er basert på nye emballasje-avtaler mellom Miljødepartementet og næringslivet som i kom i 2003, og fastslår at slik emballasje ikke lenger er å betrakte som farlig avfall. Fordi tomme spann ikke er farlig avfall kan de leveres gratis, det tjener både du og miljøet på. Denne lille filmen viser deg hvor enkelt det er.

Finn nærmeste mottak her

Norsk Metallgjenvinning

Norsk Metallgjenvinning (NMG) er et godkjent returselskap. Vårt formål er å støtte opp om Norske og Europeiske ambisjoner knyttet til sirkulær økonomi. NMG skal utvikle, styre og overvåke kostnadseffektive og konkurransenøytrale returordninger for innsamling og gjenvinning av metallemballasje, slik at de til enhver tid gjeldende mål satt av offentlige myndigheter for dette området blir oppfylt.
Kommuner og interkommunale selskaper samt private aktører står for selve innsamlingen av brukt metallemballasje fra forbruker og næringsvirksomhet, og er meget viktige samarbeidspartnere for oss. NMG er et medlemsfinansiert non-profit selskap.
Styre og eiere

Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål angående metallgjenvinning:

Norsk Metallgjenvinning AS
Karenslyst allé 9A 0278 Oslo
post@norskmetallgjenvinning.no

Ylva Erbach - Daglig Leder
ylva.erbach@norskmetallgjenvinning.no
Telefon: 924 47 380

Blair Malcolm - Prosjektleder
blair.malcolm@norskmetallgjenvinning.no
Telefon: 976 77 386